راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت‌های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان‌ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ‌ترین مسائل این شرکت‌هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان‎ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان‌های حامی استفاده می‌کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام‌خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین‌رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش ‌رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می‌شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به‌صورت داده‌های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

کلیدواژه‌ها

- بررسی عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در واردات کالاهای اساسی (1401). جلسه کرسی‏های راهبردی اقتصادی (2).
- بررسی عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در واردات کالاهای اساسی (1401). جلسه کرسی‏های راهبردی اقتصادی (3).
- بررسی عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در واردات کالاهای اساسی. (1401). جلسه کرسی‏های راهبردی اقتصادی (1).
- شرکت پشتیبانی امور دام،  ttps://iranslal.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87/
- مرکز آمار ایران، https://www.amar.org.ir/statistical-information
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1399).
- معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی. (1394). دفتر مطالعات زیربنایی.