تجربه سیاست‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته ‌ است، شرح و ارزیابی مؤلفه‌‌های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی‌‌های اثربخش را فراهم ‌می‌‌کند. مهم‌ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت‌ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر‌ساخت‌های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده‌ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه‌هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه‌های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه‌های آموزشی جامع برای توسعه مهارت‌های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی، تقویت زیر‌ساخت‌های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت‌ها و ایجاد فرصت‌های همکاری بین‌المللی به‌منظور بهره‌برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

  • Atkinson, R. D., & McKay, A. S. (2007). Digital Prosperity: Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution. Available at SSRN 1004516.
  • DCMS Economic Estimates (2019). Gross Value Added - UK.
  • Government of the United Kingdom. (2017). UK's Digital Strategy. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/uks-digital-strategy/uk-digital-strategy.
  • Gumah, M. E., & Jamaludin, Z. (2006). What is the Digital Economy, and How to Measure it.
  • OECD, A. (2020). A Roadmap Toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy. Report for the G20 Digital Economy Task Force.
  • (2023). Digital Economy in the UK. https://www.statista.com/topics/7208/digital-economy-in-the-uk.