گردشگری پزشکی و اهمیت آن در امنیت اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می‌رود. در سال 2018، حدود 4/10 درصد از تولید ناخالص داخلی و 319 میلیون نفر از شاغلان جهان در صنعت گردشگری بوده است. ویژگی‌هایی که موجب برتری صنعت گردشگری می‌شود، عبارت است از گردش مالی بالا، زودبازده بودن، ارزآوری، اشتغال‌زایی و نقش مهم در ایجاد امنیت و گسترش روابط سیاسی میان کشورها. از میان انواع گردشگری، گردشگری پزشکی و سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد. یک گردشگر داخلی سلامت حدود 150 درصد بیشتر از میانگین دیگر گردشگران داخلی صرف خدمات سلامت می‌کند. از سوی دیگر، یک گردشگری خارجی سلامت، 65 درصد بیشتر از دیگر گردشگران خارجی هزینه صرف می‌کند. در سال 2020، کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین و کشورهای غرب آسیا کمترین سهم در جذب گردشگر پزشکی داشته‌اند. این موضوع موجب شده است تا کشورهای مختلف برای کسب این بازار رقابت کنند. در سال 2020، به ترتیب جراحی‌های سرطان در رتبه نخست تقاضای گردشگران بوده و پس از آن به ترتیب ارتوپدی، جراحی لاغری و زیبایی، قلب و عروق، اعصاب و در آخر دندان‌پزشکی قرار داشته است. بهبود پوشش بیمه‌ای بین‌المللی، افزایش کیفیت و کمیت خدمات و آموزش نیروی انسانی، ساخت هتل‌بیمارستان‌های باکیفیت، تبلیغات و رقابت برای ارزان کردن خدمات از جمله راهکارهای کشورهای مختلف برای کسب این بازار جذاب است.

کلیدواژه‌ها

  • طلایی شکری، شهاب (1399). لزوم بازنگری در رویکرد سیاست‌گذاری گردشگری سلامت در ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، شماره مسلسل: 17436.
  • فرجی، امین؛ نعمت‌پور، محمد؛ و عشریه، امید (1396). تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده‌پژوهی، مطالعات اجتماعی گردشگری. 5(9)، 81-59.
  • نادری، نادر، یزدانی، رسول؛ و بهور، شهین (1400). واکاوی پیامدهای منفی گردشگری پزشکی به منظور توسعه پایدار این بخش (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)، مطالعات مدیریت گردشگری. 16(54)، 346-317.
  • میرزایی، رحمت، 1391، رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی اورامانات استان کرمانشاه، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها، فرودرین 1391.
  • Aramberri, J. (2001). The Host Should Get Lost: Paradigms in the Tourism Theory. Annals of Tourism Research, 28(3), 738-761.
  • Sofronov, B. (2018). The Development of the Travel and Tourism Industry in the World. Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 18(4), 123-137.
  • https://market.us/report/medical-tourism-market. 2023.
  • https://org/SRI International for Wellness Tourism Data; Euromonitor for General Tourism Data.2023.
  • https://www.precedenceresearch.com/2023.
  • https://www.unwto.org/ United Nations World Tourism Organization, 2013, 2020.