کلیدواژه‌ها = کشتی‌سازی ایران
بررسی وضعیت صنعت کشتی‌سازی در ایران

دوره 9، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 59-70

معصومه سادات سجادی