مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان­کننده ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال‌های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می‌تواند موجب فراهم شدن زمینه‌های وقوع بحران‌های اقتصادی در آینده‌ای ‌ نه­چندان دور شود که با توجه به تأثیرپذیری بحران‌های سیاسی و اجتماعی از بحران‌های اقتصادی، خطری جدی برای  امنیت ملی نیز به شمار می­آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران­های اقتصادی در کشور، 1- منع به‌کارگیری مجدد بازنشستگان، 2- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش‌آموختگان با دانش و مهارت‌ مورد نیاز برای تصدی مشاغل، 3- کاهش مخارج دولت، 4- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، 5- کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، 6- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی‌بری محصولات تولیدی، 7- ایجاد اشتغال مولد و مهارت‌آموزی برای مقابله با فقر و 8- استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه‌ به‌منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

- وبگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
https://www.cbi.ir/
- وبگاه مرکز آمار ایران.
https://www.amar.org.ir/
- بانک اطلاعات سری‌های زمانی.
- ترازنامه انرژی برای سال‌های مختلف.
- گزارش توزیع درآمد در ایران 1380-1398، مرکز آمار ایران، تیر 1399.
- نابرابری درآمد و سنجه‌های آن، گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، مسلسل 8913، اسفند 1386.
- نتایج طرح آمارگیری نیروی کار برای سال‌های مختلف، مرکز آمار ایران.