چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

مدیر گروه فساد و رتبه‌بندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

روابط ایران و روسیه همواره با نگاه امنیتی همراه بوده است و این نگاه بر دیگر ابعاد شامل اقتصادی و سیاسی سایه افکنده است، بدین ترتیب، رویکرد زیگزاگی در سیاست خارجی روسیه بین شرق و غرب از یک سو و سیاست­های ایران در مقابل روسیه و دیدگاه­های متفاوت نخبگان به مسایل از دیگر سو، سبب شده است تا توسعه روابط تهران- مسکو، یک روند منطقی را طی نکرده و این روابط در حوزه اقتصادی گسترش نیابد. گسترش روابط تجاری، همکاری در قالب مجمع کشورهای صادرکننده انرژی، همکاری در حوزه دریای خزر، طرح تهاتر نفتی و همکاری­های نظامی و امنیتی از فرصت­های همکاری دو کشور به شمار می­آیند. مسایلی مانند نبود اطلاعات کافی در حوزه بازاریابی، مسایل مربوط به نظام بانکی، وجود محدود رایزنان بازرگانی و نمایشگاه­های ایران در روسیه، نبود سیاست­های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و نبود آمارهای مشخص و دقیق از محصولات کشاورزی برای صادرات از موانع و چالش­های روابط دو کشور به شمار می­آیند.  در این ارتباط برای تقویت امنیت اقتصادی راهکارهایی مانند برقراری لابی­های لازم برای تسهیل در تصویب و اجرای قوانین، استفاده از فناوری­های ارتباطی مانند بانک­های اطلاعاتی به­روز، تبادل هیأت­های اقتصادی و تجاری و تنظیم سیاست­های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و گسترش همکاری و جذب سرمایه­گذاری روسیه در حوزه­های حمل­ونقل و انرژی برای تقویت امنیت اقتصادی و بهبود روابط دوجانبه ایران و روسیه پیشنهاد می­شوند.

کلیدواژه‌ها

- اصولی، قاسم و رسولی، رویا (1392)،" روابط ایران و روسیه:فرصتها، چالشها و سازوکارهای بسط روابط"، فصلنامه سیاست خارجی، سال 27، شماره 1، صص 71-97.
گلستانی، شهرام و جلالی ام البنین، هاتفی مجومرد، مجید (1392)، "تحلیل رفتار کوتاه­مدت و بلندمدت مجمع کشورهای صادرکننده گاز در برابر شوک­های وارد بر آن"، اقتصاد منابع طبیعی، شماره 2، صحفات از 1-16 . 
جامعه خبری تحلیلی الف (1398)، روسیه و فروش نفت ایران؛ بازی دو سر برد در شرایط تحریم، قابل دسترس در:  https://www.alef.ir/news/3980628156.html
 
 Goble, Paul (2020), “Russia, Iran Expand Military Cooperation Against US and Europe in Gulf”, Available at: https://jamestown.org/program/russia-iran-expand-military-cooperation-against-us-and-europe-in-gulf/
 Vatanka, Alex (2020), “Russia, Iran, and economic integration on the Caspian”, Available at: https://www.mei.edu/publications/russia-iran-and-economic-integration-caspian
Traade map (2020), Availe able at: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c% 7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1