آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مسئله ترانزیت و صادرات و واردات، در کسب درآمد و تأمین نیاز کشورها، تسهیل حمل‌ونقل، راه­ها و مسایل گمرکی امری ضروری به شمار می­رود. علاوه بر این، در صورت عدم اجرای اصلاحات و به‌کارگیری نوآوری و نوسازی در زمینه­های مربوط و عدم بهبود روابط دیپلماتیک، مسیرها و راه­های نوین توسط کشورهای همسایه به کار گرفته می­شود که این موضوع سبب راکد شدن زیرساخت­های به­وجود آمده و از دست دادن درآمد ترانزیتی می­شود. با گسترش تحریم­ها، نیاز کشور به کاهش هزینه­ها برای دریافت کالاهای ضروری، درآمدهای جایگزین برای درآمد نفتی و اقتصاد چندبعدی، مهم به شمار می­آید. از راه­هایی که می­تواند به تحقق این مسئله کمک کند، آن است که بتوانیم از امکانات و زیرساخت­های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم. با توجه به مشکلاتی که در پایانه­های مرزی ایران و ترکیه مشاهده می­شود، راهکارهایی مانند رفع مشکلات بوروکراسی اداری برای ثبات رویه­ قانونی گمرک، آموزش ترخیص کالا به وکلای بازرگانان و پیله‌وران، جداسازی مرزهای عبور رانندگان محلی و غیرمحلی، تعمیق همکاری ایران با کشورهای منطقه، هماهنگی بین نهادهای متولی تصمیم‌گیری و افزایش نظارت بر امنیت محیط گمرک و کارمندان می­توانند در تسهیل عبورومرور در گمرک و کاهش هزینه­های حمل مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

- الهی، شعبان و حسن­زاده، علیرضا (1385). بررسی نقش گمرک الکترونیک در تسهیل صادرات. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.تابستان 1386.شماره 43.ص 120_93
- شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران. (1397). سالنامه راه­آهن ویژه کارشناسان. قابل دسترسی در آدرس: https://www.rai.ir/page-showpagetemp/fa/0/show-form/368-1
- سازمان راهداری و حمل­ونقل جاده­ای.(1398). سالنامه آماری حمل­ونقل جاده­ای. قابل دسترسی در آدرس:  https://www.rmto.ir