راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

با توجه به واسطه‌گری بازار سرمایه در تأمین مالی و انتقال سرمایه‌های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می‌تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال‌های اخیر، با افزایش حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه‌، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک‌محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت‌های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال‌های اخیر بیان‌­کننده آن است که  نسبت فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت‌های بورسی به بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین­رو، در صورتی که زمینه‌های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌‌ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه‌ می‌تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تأمین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شوند: 1- ایجاد مشوق‌های‌ انگیزشی برای افزایش شرکت‌های حاضر در بورس، 2- عمق‌بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش افراد.

کلیدواژه‌ها