بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دهه­های اخیر در بسیاری از رسانه­ها و حتی سخنان مقام­های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه‌گیری آن شده است، به‌طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان­ها از جمله: سازمان شفافیت بین­المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه­گیری می­کنند و برای آن شاخص­هایی ارایه می­دهند. دراین‌بین، برخی بر این باورند که شاخص‌های ارایه شده از سوی این سازمان­ها با نگاه سیاسی و جانب­دارانه­ای رتبه­بندی کشورها را انجام می­دهند نه با واقعیت­های موجود در مورد فساد، ازاین­رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی‌سازی شاخص­ ادارک فساد در کشور است.

کلیدواژه‌ها