تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بخش کشاورزی از‌جمله دیرینه‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای مهم است. این بخش به‌دلیل تهیه محصولات استراتژیک، ضروری و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه به‌دلایلی چون سوءمدیریت، عدم برنامه‌ریزی صحیح و عدم حمایت صحیح از کشاورزان با مشکلات متعددی مواجه شده که بروز ناکارآمدی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. از آنجایی که این بخش در تأمین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارائه شده است که اهم آن‌ها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیم‌ساز و سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفه‌های گمرکی واردات و صادارت‌ و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.

کلیدواژه‌ها

- مصاحبه با خبرگان.