فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

همراه با گسترده‌تر شدن تحریم‌ها در چندین سال اخیر و شیوع ویروس کرونا، اهمیت فقر و شناسایی آن چندین برابر شده است. چرا که جامعه‌ای که افراد آن به‌دنبال رفع نیازهای اولیه خود باشند، قطعاً توانایی رشد و پیشرفت در آن جامعه به‌شدت کاهش خواهد یافت. فقر به‌عنوان یک ناتوانی اقتصادی ـ مالی در پرداخت هزینه و تأمین نیازهای اولیه سبب ایجاد نابهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. باتوجه به پراکندگی فقر در کشور، در گزارش حاضر فقر در مناطق شهری و روستایی بررسی و در راستای کنترل فقر و رفع آن بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود: راه‌اندازی سایت تخصصی در جهت ثبت‌نام و خودمعرفی افراد نیازمند و فقیر با دهک‌های درآمدی پایین جهت توزیع اصولی مواد غذایی؛ آموزش مهارت و حرفه‌های کاربری، کارا و مورد نیاز در زمان شیوع کرونا به‌صورت آنلاین؛ ایجاد امنیت خاطر و آرامش در جامعه به‌خصوص دهک‌های درآمدی پایین و‌ تأمین‌ امنیت غذایی خانواده‌ها؛ تأمین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی، فقرا در مناطق شهری و روستایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با تخصیص سوبسید و یارانه به شکل کمک‌های ماهانه نقدی و غیرنقدی.

کلیدواژه‌ها

 

-        سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، http://www.fao.org/faostat/en/#data
-        سایت بانک جهانی، www.worldbank.org
-        مرکز آمار ایران، www.amar.org.ir
-        مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ (1397)، برآورد خط فقر شش‌ماهه نخست سال 1397.
-        مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ (1397)، بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، ارزیابی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1398.
-        Einian. Majid & Souri, Davood. Poverty Maps of Iran.