تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت از دیرباز در جامعه مطرح بوده و درآمدهای حاصل از آن صرف امور رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مردم شده و می‌شود، اما متأسفانه عده‌ای از مردم از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند و دلایل متعددی منجر به سرپیچی از قانون در پرداخت مالیات شده است: مانند تبعیض در دریافت مالیات، نامشهود بودن آثار درآمدهای مالیاتی در جامعه، عدم وجود شفافیت از محل خرج درآمدهای مالیاتی، وجود فرار مالیاتی گسترده از سوی عده‌ای و ... از‌همین‌رو انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته است. اگر چنین روندی ادامه داشته باشد، دولت از محل درآمدهای مالیاتی دچار کسری بودجه شده و بخش‌های حیاتی مانند بخش بهداشت‌و‌درمان، بخش آموزش‌و‌پرورش، طرح‌های عمرانی و آبادانی کشور و ... تأمین منابع نخواهند شد و اقتصاد کشور تضعیف شده و وابستگی به سایر کشورها نتیجه خواهد شد. از‌همین‌رو راهکارهایی نظیر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از مؤدیان مالیاتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین برای برخورد با متخلفان، توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه و افزایش شفاف‌سازی و چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی به‌منظور ایجاد انگیزه در جامعه برای تمکین و پذیرش پرداخت مالیات پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

  • گزارش‌های عملکرد مالی دولت و قوانین بودجه سنواتی/ ‌بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بخش 8، درآمدهای مالیاتی سال 1399
  • https://www.mizan.news/fa/news/566116
  • worldbank.org
  • https://www.amar.org.ir