مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن‌ها بر امنیت اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می‌تواند به‌خوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش‌های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال‌های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک‌ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات می‌توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه‌ای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل‌گیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپرده‌ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل‌انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران‌های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست‌های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش‌های مالی، اثربخشی هیئت‌مدیره، تعیین مجازات‎های بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

جعفری، محمد؛ امیری، حسین؛ بشخور، مرجانه (1398)، ارزیابی و استخراج شاخص‎های امنیت مالی در ایران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر.
دنیای اقتصاد (1399)، دلایل شکل‎گیری موسسات پولی و مالی غیرمجاز، شماره خبر: 3733744