راهبردهای تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می‌افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می‌شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبیّن تحت تأثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین‌رو ضروری است آسیب‌شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های تولیدی کاهش می‌یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می‌‌شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می‌سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارت‌اند از مبارزه با فساد و رانت‌جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.

کلیدواژه‌ها

-بیات، فتح ا.. (1400)، «تأمین مواد اولیه، دغدغه بزرگ تولیدکنندگان». کد خبر: 1400022820021.
ـ عزتی، مرتضی، حسن حیدری و پروین مریدی (1399). «بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. دوره 8، شماره 1.
ـ گرشاسبی، علیرضا و مجتبی یوسفی دیندارلو (1395). «بررسی اثرات تحریم بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، فصلنامه تحقیقات مد‌ل‌سازی اقتصادی. شماره 25.
ـ گلینی، رحمان و المیرا امسیا (1392). «اثرات تحریم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران»، اولین کنفرانس مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب‌وکار، اقتصاد و فرهنگ. علی‌آباد کتول.
ـ موهبتی، یاسر (1397). «بررسی تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. شماره ویژه چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، پاییز.
-مشرق نیوز(1396)، «تعطیلی بی سابقه کارخانه ها و بیکاری کارگران در دولت روحانی». شماره خبر: 708748
ـ وصالی، ساناز و مهرنوش ترابی (1389). «اثرات تحریم بانک‌ها بر اقتصاد و سیستم بانکی»، فصلنامه بانک و اقتصاد. شماره 111.
ـ هرورانی، حسین و سعید فراهانی‌فرد (1398). «مدیریت اقلام عمده وارداتی با تمرکز بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه راهبردی اقتصادی. سال هفتم، شماره 25.
-Azarbayejani, K, Tayebi, S. K, & Safa Dargiri, H (2015). [The the effect of us and EU economic sanctions on bilateral trade flows between Iran and its major trading partners: an application of gravity model (Persian)]. Journal of Economic Research. 50(3), 539-62
-Rezaei , M (2008). The Effect of Government Expenditures on Economic Growth and the Empirical Study of the Okan Law in the Iranian Econo. mMyaster Thesis. Shahid Beheshti University (Persain).