ملاحظات امنیت انرژی ناشی از کشف ذخایر جدید گازی در دریای مدیترانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدى، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

ترکیه سالانه تقریباً بین 40 تا 50 میلیارد دلار برای خرید و واردات انرژی مصرف می‌کند. کشف منبع گازی «توناـ1» در دریای سیاه توسط ترکیه و آغاز استخراج گاز که احتمالاً از اواخر سال 2023 عملیاتی خواهد شد، موجب تقویت موقعیت این کشور در معادلات منطقه‌ای خواهد شد. ترکیه هم‌اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به‌صورت طبیعی و ال‌ان‌جی (عمدتاً از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر) وارد می‌کند. در صورت تولید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی ساکاریا، یک‌پنجم گاز مورد نیاز ترکیه در بیست سال آینده از این میدان تأمین خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه منف جر شد، ترکیه به مدت سه ماه بدون هیچ وارداتی از ایران، با مشکل خاصی روبه‌رو نبود و امنیت انرژی این کشور مختل نشد. به نظر می‌رسد تنوع‌بخشی به منابع انرژی نقش مهمی در سیاست ملی انرژی ترکیه ایفا می‌کند و این سیاست در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به پایان می‌رسد، لزوم برنامه‌ریزی برای مواجهه هوشمندانه با آن ضروری است. در این راستا، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی گاز برای افزایش قدرت چانه‌زنی، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات ال‌ان‌جی و تغییر رویکرد کشور در زمینه مصرف گاز از سطح داخلی به سطح بین‌المللی و کاهش ناترازی گازی کشور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 آژانس بین‌المللی انرژی.
 - Enerdata )2021.(