وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

طی دهه‌های اخیر بخش اعظمی از منابع تأمین‌کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین‌رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی‌ثباتی بودجه و کسری فزاینده‌ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان‌دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مؤلفه‌های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش‌های عمیقی روبه‌رو کرده است. ازاین‌رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع‌گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت‌های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها