تبیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی بنا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات ساختاری، بالا بودن نسبت جایگزینی و پایین بودن نسبت پشتیبانی، با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاه‌مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر شده است. سهم صندوق‌ها در بودجه دولت هرساله بیش از سال گذشته شده، اما میزان سودآوری آن‌ها بنا به دلایلی ازجمله مدیریت ناصحیح، نظارت نادرست و وابستگی به دولت، به‌شدت کاهش یافته است. ازآنجاکه صندوق‌های بازنشستگی ضامن تأمین نیازهای مردم در دوران بازنشستگی هستند و نقش حیاتی و کلیدی در نظام تأمین اجتماعی دارند، هرگونه اخلال در آن‌ها، امنیت اقتصادی جامعه و کشور را با خطر مواجه می‌سازد و منجر به گسترش فقر، آسیب به نظام درمان، آسیب به بازار سرمایه، کاهش رفاه اجتماعی و... می‌شود. راهکارهایی برای اصلاح مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بهبود فضای کسب‌وکار آن‌ها پیشنهاد می‌شود که عبارت‌اند از: انتصاب مدیران حرفه‌ای برای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، مد نظر قرار دادن اصلاحات ساختاری در برنامه هفتم توسعه، کاهش تعهدات صندوق‌ها به دولت در راستای کاهش بدهی و افزایش استقلال آن‌ها و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی.

کلیدواژه‌ها