تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدورهای بین‌المللی شمال‌ـ‌جنوب و شرق‌ـ‌غرب از مزیت بالقوه‌ای برخوردار است و برای بسیاری از کشورهای جهان اهمیت و جایگاه ویژه‌ای به لحاظ ترانزیتی دارد و بدون شک می‌تواند نقش پررنگی در تبادلات کالا بین کشورهای عضو در کریدور‌ها داشته باشد. در این راستا، برای تبیین بیشتر نقش سیاست‌گذاران در عملیاتی کردن بهتر کریدورهای بین‌المللی می‌توان به تدوین برنامه راهبردی توسعه مسیرهای ترانزیتی مبتنی بر نقاط قوت و ضعف، افزایش تعاملات میان نهادهای درگیر در توسعه ترانزیت، همکاری و تعامل با کشورهای ذی‌نفع در یک کریدور، بررسی رقابت‌پذیری مسیرهای ترانزیتی ایران در راهگذرهای بین‌المللی، رقابتی کردن کریدور دریایی چابهار، به‌کارگیری شیوه‌های بازاریابی نوین در راستای معرفی مزیت‌های ترانزیتی کالا و ایجاد شرکت‌های معتبر چندمنظوره در سطح بین‌المللی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

1- امیر احمدیان، بهرام، ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین(اهداف، موانع و چالشها)، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره36، زمستان 1395.
2- نوروزی، علیرضا، چالش ها و چشم انداز کریدورهای حمل و نقل بین المللی و عبوری از ایران( با تاکید بر کریدور شمال و جنوب)، معاونت اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان گیلان، 1397.
3- سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای (1399).
4- سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ایران.
5- گزارش کسب‌و‌کار بانک جهانی (doing business, 2020).