ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط‌زیستی گلاسکو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ، داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻮاﻧﮑﻰ، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب‌وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط‌زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، 2) پایان دادن به جنگل‌زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال‌سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط‌زیست کشورمان در سال‌های اخیر و پیچیده‌تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش‌ازپیش به آسیب‌های ناشی از مسائل زیست‌محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری‌ها با سازمان‌های بین‌المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط‌‌زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست‌محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست‌های زیست‌محیطی برای مدیریت هرچه بهینه‌تر مسائل پیرامون محیط‌زیست کشور و 4) به‌کارگیری سیاست‌های مدیریت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کشور پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

- climate.nasa.gov, 2021.
- Enerdata, 2021.
- Environmental Performance Index, https://epi.yale.edu/.