تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای، اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

افزایش ظرفیت شبکه‌های تولید، انتقال و توزیع برق به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیاز دارد که با توجه به توان محدود کنونی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، لزوم بهره‌برداری بهینه از ظرفیت موجود به‌ویژه با کاهش تلفات ضرورت می‌یابد. کاهش تلفات به‌خصوص در زمان اوج بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این زمان، تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه، اهمیت تأمین نیاز مصرف‌کنندگان را دوچندان می‌کند. به‌رغم روند کاهشی تلفات تولید، توزیع و فوق توزیع برق در کشور، همچنان ظرفیت‌های کاهش اتلاف عمده‌ای وجود دارد. در آن بخش از تلفات صنعت برق کشور که به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد، حذف برق‌های غیرمجاز، بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات دارد. در وضعیت فعلی و محدویت‌های سرمایه‌گذاری جدید با‌ وجود تحریم‌های اقتصادی، می‌توان با کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های برق‌رسانی و همچنین، مشارکت مشترکان در طرح‌های مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ساعات پُربار افزون‌بر مدیریت ظرفیت نیروگاهی و کاهش آلودگی محیط‌زیست، امکان صادرات مازاد برق به کشور‌های هم‌جوار را نیز فراهم کرد. در این راستا، 1) استفاده از ظرفیت بخش‌ خصوصی در کاهش تلفات شبکه در قالب قراردادهای EPCF ، 2) توسعه ظرفیت‌های تولید برق تجدیدپذیر به‌جای افزایش ظرفیت برق حرارتی و 3) کاهش تلفات و افزایش بازده نیروگاه‌ها با تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به نیروگاه‌های چرخه ترکیبی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • سال صنعت برق در آینه آمار و آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی (1400).
  • ترازنامه انرژی سال‌های 1397 و 1398
  • داده‌های آماری مرکز آمار (1400).
  • گزارش آماری سالانه صنعت آب و برق (1400).
  • حقی‌فام، محمودرضا، عوامل بنیادین تلفات برق، دنیای اقتصاد (1398).