تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت جهانی مواد غذایی در مارس (اواسط اسفند تا اواسط فروردین) به علت حمله روسیه به اوکراین به بالاترین سطح خود رسید. بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت)، روغن‌های پخت‌وپز، غلات و گوشت به بالاترین سطح خود رسیدند؛ به این معنا که قیمت کالاهای غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک‌سوم افزایش یافت. جنگ روسیه و اوکراین صادرات بیش از یک‌چهارم گندم جهان را مختل کرد. جنگ با بستن بنادری که صادرات گندم و ذرت اوکراین از آنجا صورت می‌گرفت، به افزایش 17درصدی قیمت غلات در ماه گذشته کمک کرد. قیمت محصول گندم در کوتاه‌مدت دست‌کم 7/8 درصد و حداکثر 5/21 درصد افزایش می‌یابد. همین محصول در بلندمدت دست‌کم 3/10 درصد و حداکثر 4/19 درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود ایران به‌عنوان واردکننده بزرگ گندم و ذرت جهان با رتبه 8، در سال 1401 حدود 2 تا 3 میلیون تن گندم و کمتر از 4 میلیون تن ذرت وارد کند. افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تکنیک‌های زراعی کارا و کاربردی، افزایش تولید با توجه ویژه به الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص منابع سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های R&D، افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بهره آن در بخش کشاورزی، تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش کشاورزی، کشت محصولات استراتژیک به‌صورت فراسرزمینی و تخصیص سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • بانک جهانی (www.worldbank.org).
 • حیدری، خلیل (1397). «ارزیابی تأثیر تحریم‌های آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی»، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. 14 (3)، صص 52‌ـ35.
 • سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (www.fao.orgshclhk).
 • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (www.oecd.org).
 • شورای بینالمللی غلات (www.igc.int).
 • نظام اطلاعات بازار کشاورزی (http://www.amis-outlook.org).
 • Agricultural forecasts and outlook (March quarter 2022). Department of Agriculture, Water and the Environment, Australian Government
 • Global Food Markets and Prices )11 March 2022(. Extraordinary Meeting of the G7 Agriculture Ministers. Food and Agriculture Organization.
 • https://oec.world/en/profile/country/irn
 • https://theguardian.com
 • https://tradingeconomics.com.