آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش مسکن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم، همواره یکی از دغدغه‌های اساسی مدیریت اقتصادی بوده است و قانون‌گذاران کشور با تصویب قوانین مختلف سعی در رفع مشکلات این بخش داشته‌اند، اما نگاهی به سیاست‌های اجرایی با گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت عمده‌ای را در این حوزه نشان نمی‌دهد. در برخی مواقع، گام‌های مؤثری در این حوزه برداشته شده است، اما مقطعی بودن سیاست‌ها، نبود دید بلندمدت برای رفع مشکل مسکن، نبود آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز، نگاه عرضه‌محور به بخش مسکن توسط دولت‌های مختلف در مقابل نگاه مدیریت تقاضا مبتنی بر آمایش سرزمین، ضعف مدیریت و... از علل اصلی موفق نبودن اجرای سیاست‌های این بخش بوده است. به دلیل سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، موجب شده است روزبه‌روز از توان اقتصادی افراد در تأمین مسکن دلخواه کاسته شود. این موضوع می‌تواند تبعات نارضایتی عمومی به همراه داشته باشد که در نهایت، امنیت اقتصادی و ملی را مورد هجمه قرار می‌دهد. ازاین‌رو برخی راهکارها از جمله کنترل سوداگری در بازار مسکن، توزیع متناسب امکانات اقتصادی و خدماتی، اتخاذ سیاست‌های تقاضامحور با تأکید بر گروه‌های کم‌درآمد، توجه به چهارچوب‌ها و راهبردها و سیاست‌های طرح جامع مسکن، اجرای برنامه‌های متناسب با گروه‌های هدف و... برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • علوی، علی؛ صمدی، محمد؛ و بناری، سجاد (1397). ارزیابی نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مسکن در ایران. جغرافیا و روابط انسانی. 1(2)، 8-10.
  • توکلی‌نیا، جمیله؛ و ضرغامی، سعید (1397). آسیب‌شناسی برنامه‌های ملی پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری. مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 5(16)، 27-43.
  • تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (https://www.cbi.ir)
  • تارنمای بانک مسکن

 (https://www.bank-maskan.ir)

  • تارنمای وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران (https://www.mrud.ir)