راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با ارمنستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برای ایران و ارمنستان فرصت‌های زیادی در راستای همکاری در حوزه‌های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت‌نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی‌های این کشور در سطح بین‌المللی، همکاری در حوزه‌های گاز و فراورده‌های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت‌ها می‌توان به عوامل اقتصادی به‌ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه‌های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی‌های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به‌عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده‌های نفتی و شرکت در زیرساخت‌های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک‌هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

اصولی اودلو، قاسم (1401)، تقابل و نظم: سیاست امنیتی آمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری دانشگاه تهران.
اصولی اودلو، قاسم (1397)، راهبردهای تأمین امنیت اقتصادی ایران در اوراسیای مرکزی، انتشارات تدبیر
اصولی اودلو، قاسم (1395)،" کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی"، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 95 رتبه علمی-پژوهشی، (‎ از صحفه 97 تا 136 )