نقش‌آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تورم و رشد تولید به‌عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کرده‌اند. بی‌شک دولت به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت‌های واگذارشده، بعضاً شرکت‌های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه‌هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش‌هاست که بر تورم دامن می‌زند و رشد تولید را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه‌های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی،‌ مولدسازی دارایی‌های دولتی، گسترش خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت‌های دولتی است.

کلیدواژه‌ها

 • احمدیان، اعظم (1392). ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران؛ مقایسه سال‌های 1389 و 1390. پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی.
 • امامی، کریم و لیلا احمدی (1390). «تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی مدل‌سازی اقتصادی.
 • خشنودی، عبدالله (1391). بررسی و برآورد میزان آسیب‌پذیری بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه‌ای و شاخص Z-Score (رساله دکتری دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس).
 • صادقی شاهانی، مهدی، کامران ندری و وهاب قلیچ (زمستان 1388). «اثرات نقش حاکمیتی و تصدیگری دولت بر توزیع درآمد به روش ARDL؛ مطالعه موردی: ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری. دوره 6، شماره 4.
 • صادقی، کمال، امینه شیبائی و مجید فشاری (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر اندازه دولت»، فصلنامه علمی مدل‌سازی اقتصادی. (11) 4، صص 91-73.
 • فردید، فرشته، علی یعقوبی‌پور و اقبال پاک‌طینت (1393). «اهمیت نرخ رشد و نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن ۲۱.
 • کمیجانی، اکبر و ناهید پوررستمی (1387). «تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی (مقایسه اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته و نوظهور)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران.
 • معمارنژاد، عباس و محمود بابازاده (1392). «اثر خصوصی‌سازی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی.
 • نیلی، فرهاد (تابستان 1384). «مقدمه‌ای بر ثبات مالی»، نشریه روند. پیاپی 45.
 • همتی، محمد، علی‌اصغر همتی و حمیدرضا کرکه‌آبادی (1390). «بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر بهره‌وری و مصرف بهینه منابع»، همایش ملی خصوصی‌سازی در ایران. سمنان.
 • بیانات مقام معظم رهبری؛ دیدار رمضانی مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، 15/1/1402.
 • مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی لایحه بودجه سال 1402.
 • بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام، 24/2/1398.