دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 108، فروردین 1402، صفحه 1-111 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن

صفحه 4-20

الناز باقرپور اسکویی


الزامات رشد تولید در اقتصاد ایران

صفحه 21-36

مهران سام دلیری


آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دلالت‌های آن در رشد تولید

صفحه 37-46

الهه رحیم‌دوست


فضای کسب‌وکار مشوق تولید

صفحه 47-56

مصطفی سمیعی‌نسب


نقش‌آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید

صفحه 57-67

عاطفه غلامی


اثرگذاری بازار سهام در مهار تورم، رشد تولید

صفحه 67-76

یاسر سلیمانی


دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی

صفحه 77-100

زهرا مشفق


بررسی عملکرد تجربه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدایی دولت

صفحه 101-111

مرجانه بشخور