اثرگذاری بازار سهام در مهار تورم، رشد تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده صنایع، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته استفاده از ظرفیت‌ بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. این خود یکی از دلایلی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور روشن شده است؛ به‌طوری‌که دولتمردان کنونی و پیشین و دست‌اندرکاران این حوزه در سال‌ها و ماه‌های اخیر، صحبت‌های متعددی درباره سیاست‌گذاری در حوزه بورس مطرح کرده‌اند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی، شرط تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) را توجه به بورس می‌دانند. در گزارش پیش رو، افزون‌بر وضعیت بورس، به بررسی نقش و جایگاه بورس در تحقق شعار امسال پرداخته می‌شود. در همین زمینه پیشنهاداتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ سیاست‌های شفاف درباره بازار ارز، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی، تشویق افراد تازه‌وارد به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید، گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای این کار، دوطرفه کردن بازار بورس و راه‌اندازی بازار آتی سهام ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

انتظاریان، ناهید (1393). تاثیر بازار سرمایه بر بهبود فضای کسب و کار کشور. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 15(174)، 24-35.
شرکت بورس و اوراق بهادار تهران (1401). آرشیو بازار اوراق بهادار: https://tse.ir/archive.html#/cash
شرکت بورس و اوراق بهادار تهران (1402). آرشیو بازار اوراق بهادار: https://tse.ir/archive.html#/cash
فرمان آرا، وحید؛ کمیجانی، اکبر؛ فرزین وش، اسدالله؛ و غفاری، فرهاد (1398). نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه). فصلنامه اقتصاد مالی. (13)47، 19-38.