فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

کشاورزی دانش‌بنیان را نه‌تنها می‌توان مسیری برای افزایش تولید و بهره‌وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می‌توان آن را ابزاری برای شفاف‌سازی و سالم‌سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می‌توان همان کشاورزی دانش‌بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت‌ها 40 درصد است که در صورت حمایت‌های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت‌ها به شکل درست، نه‌تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می‌شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به‌ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می‌شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی-‌اقتصادی از طریق کشاورزی دانش‌بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات پایه به‌عنوان اساس بخش کشاورزی دانش‌بنیان، توسعه انواع حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، نظارت بر شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان‌های نظارتی و بی‌طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه‌گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- خبرگزاری ایسنا (1402). تمام وعده دولتی‌ها به دانش‌بنیان‌ها در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین. بازیابی شده از https://b2n.ir/y69595
- https://daneshbonyan.isti.ir/
- Ponnusamy, T. (2008). Knowledge-based Expert System for Agricultural Land use Planning (Doctoral Dissertation).