راهبردهای توسعه‏ اقتصاد دیجیتال در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش‌های متعدد مانند عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌واسطه تحریم‌ها، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت‌های خارجی، عدم‌ امکان برنامه‌ریزی و تصمیم گیری‌های میان‌مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت‌ها و سرویس‌های فنی به‌واسطه تحریم‌ها، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی و دشواری در ورود ارز روبه‌روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت‌های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین‌رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری (1399). گزارش اقتصاد دیجیتال ایران.
- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (1400). گزارش تجارت الکترونیکی ایران.
- نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال.
- Deloitte (2021). What is digital economy? Unicorns, transformation and the internet of things, Available in www2.deloitte.com.
- Highfill Tina and Surfield Christopher (2022), New and Revised Statistics of the U.S. Digital Economy, 2005–2021, the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), Available at www.bea.govf.
- ILO (2020). The future of work in the digital economy, Paper prepared for the Employment Working Group under the 2020 Russian presidency of the BRICS, Available at www.ilo.org.
- PwC analysis (2017). PwC’s Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution, Available in www.pwc.com/AI.
- Srivastava D. K. (2023). How digital transformation will help India accelerate its growth in the coming years, Ernst & Young EY India, Available in www.ey.com.
- Statista (2023). China digital economy GDP, Available at www.statista.com.
- Unctad (2017). World investment report 2017, Available at www.worldinvestmentreport.unctad.org.
- UNCTAD (2023). Digital Economy Report Pacific Edition 2022, Available at www.unctad.org.
- www.bea.govf.
- www.deloitte.com.
- www.ey.com.
- www.ilo.org.
- www.pwc.com
- www.statista.com.
- www.unctad.org.
- www.worldinvestmentreport.unctad.org