چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت مس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین‌المللی قرار داده است. افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت افزون‌بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می‌شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان‌کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین‌دست یکی از الزامات خلق ارزش‌افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش‌های این صنعت شامل قیمت‌گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی‌نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می‌رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه‌گذاری، توقف مصوبه شورای‌عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

- شرکت ملی صنایع مس ایران