راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شرکت­های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت‌هایشان، می‌توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی‌رغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینه‌کرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده‌ایم. طبق بررسی‌های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در بسیاری از بخش­ها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده ‌شده است؛ امری که به‌خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان می‌دهد. شفاف‌سازی جزئیات منابع و هزینه‌کرد بودجه شرکت‌های دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت‌های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره‌مندی از کمیسیون‌های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت‌های زیان‌ده، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

 • اسلامی, م. پ. (1399)، «بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور»، بودجه شرکت‌های دولتی. معاونت پژوهش‌های اقتصادی، مسلسل: 17295.
 • «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398» (1399). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسلسل: 17284.
 • «پاسخ به برخی پرسش‌های متداول در زمینه‌ بودجه شرکت‌های دولتی» (1399)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسلسل: 23017215.
 • «پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت‌های دولتی»‌ (1399)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسلسل: 2317216.
 • «جلیلی: رئیس‌جمهور درباره عملکرد 382 شرکت دولتی در جنگ اقتصادی گزارش بدهد» (6/11/1399)، خبرگزاری تسنیم.
 • «خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور» (29/9/1399)، دیوان محاسبات کشور.
 • «رشد 25درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1400» (10/9/1399)، روزنامه اعتماد، شماره: 4803.
 • «ضرورت ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه» (10/3/1399)، خبرگزاری صداوسیما، کد خبر:3115626.
 • «نگاهی به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال1400 کل کشور» (12/9/1399). سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
 • پیوست شماره 3 قانون بودجه 1399
 • پیوست شماره 3 قانون بودجه 1400
 • سابا ژوزف ‌(1385)،‌ بهبود عملکرد شرکتهای دولتی، ترجمه یوسف جسمی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 • نوبری، ف (شهریور1400)، «کسری بودجه و تبعات»، ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر، شماره 89.