نویسنده = مرجانه بشخور
راهبردهای توسعه بازار سرمایه براساس قانون بودجه سال 1402

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 21-30

مرجانه بشخور


بررسی عملکرد تجربه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدایی دولت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 101-111

مرجانه بشخور


نوسانات نرخ ارز و آثار کلان اقتصادی آن

دوره 10، شماره 9، آذر 1401، صفحه 45-56

مرجانه بشخور


نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی

دوره 10، شماره 7.8، مهر 1401، صفحه 99-110

مرجانه بشخور


تحلیل شاخص‎های صنعت بیمه

دوره 10، شماره 7.8، مهر 1401، صفحه 133-144

مرجانه بشخور


ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف

دوره 10، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 53-70

مرجانه بشخور


وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

دوره 10، شماره 1.2، اردیبهشت 1401، صفحه 75-86

مرجانه بشخور


تخصیص ارز در دوره تحریم‌ها

دوره 9، شماره 10، دی 1400، صفحه 51-68

مرجانه بشخور


نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی در حل بحران‌های بورس (تجارب سایر کشورها)

دوره 9، شماره 9، آذر 1400، صفحه 4-32

مرجانه بشخور


راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 23-32

مرجانه بشخور


بررسی تأثیرگذاری بلاک چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 67-83

مرجانه بشخور


روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 79-88

مرجانه بشخور


نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری

دوره 8، شماره 10، دی 1399، صفحه 39-50

مرجانه بشخور


بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF)

دوره 8، شماره 10، دی 1399، صفحه 63-78

مرجانه بشخور