دوره و شماره: دوره 11، شماره 6 - شماره پیاپی 113، شهریور 1402، صفحه 2-90 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای الگوی آبیاری کشور باتوجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان

صفحه 4-14

نسیبه زارعی


راهبردهای بهره‌مندی از فرصت‌های بالقوه مهم همکاری ایران و عربستان در حوزه انرژی

صفحه 15-22

معصومه سادات سجادی


تبعات امنیت اقتصادی پولشویی در فضای سایبری (سایبرشویی)

صفحه 23-36

سعیده احمدی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

تحلیلی بر سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی از منظر امنیت انرژی

صفحه 37-48

مصطفی سمیعی‌نسب


بررسی جامع بسترها و زمینه‌های اثرگذار بر قاچاق کالا

صفحه 49-66

محدثه رئیسی


تحلیلی بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص در اقتصاد ایران

صفحه 67-80

مهتاب مرادزاده